top of page

Cursus Zingen voor je Longen

Voorwaarden 2022


Individuele lessen


 • De cursist dient voor aanvang van de cursus te overleggen met zijn of haar behandelaar. De cursus kan alleen gestart worden met toestemming van de behandelaar.

 • Cursisten dienen voor aanvang van de cursus een starterspakket aan te schaffen. Deze zal na betaling toegezonden worden.

 • De cursus bestaat uit 12 lessen van 45 minuten.

 • De lessen worden in overleg ingepland en vinden wekelijks of om de week plaats.

 • De cursist kan kiezen uit een live of online cursus.

 • De cursist krijgt de beschikking over oefenmateriaal: Video’s en soundfiles.

 • Restitutie van door de cursist gemiste lessen is niet mogelijk.

 • Het cursusgeld dient voor de eerste les volledig te zijn betaald.

 • Bij het betalen van het cursusgeld gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden.

 • Prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.

 • Cursisten onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW.

 • Cursisten onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldige legitimatie te geven aan de docent.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt de les in overleg ingehaald. 

 • Cursisten kunnen de lessen tot en met twee dagen van te voren afzeggen. Als er later wordt afgezegd, dan wordt de les in rekening gebracht. 

 • Bij keelpijn of (plotselinge) heesheid en/of verkoudheid kan niet veilig worden gewerkt met de stem en is de kans op een blessure of besmetting van anderen groot. Daarom is de leerling in dat geval verplicht de les af te zeggen.

 • Na afloop van de cursus wordt de cursist gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.


Groepslessen


 • De cursist dient voor aanvang van de cursus te overleggen met zijn of haar behandelaar. De cursus kan alleen gestart worden met toestemming van de behandelaar.

 • Cursisten dienen voor aanvang van de cursus een starterspakket aan te schaffen. Deze zal na betaling toegezonden worden.

 • De cursus bestaat uit 12 lessen.

 • De cursist kan kiezen uit een individuele cursus of een cursus in groepsverband.

 • Groepen zullen uit 8-10 cursisten bestaan.

 • De groepslessen zullen op vooraf vastgestelde data en tijd gegeven worden en vinden wekelijks plaats.

 • De lessen duren 45 minuten. 

 • De groepslessen vinden online plaats via een voor aanvang van de cursus toegestuurde link naar Zoom.

 • De cursist krijgt de beschikking over oefenmateriaal: Video’s en soundfiles.

 • Het cursusgeld dient voor de eerste les volledig te zijn betaald.

 • Bij het betalen van het cursusgeld gaat de cursist akkoord met deze voorwaarden.

 • Prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.

 • Cursisten onder de 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Cursisten onder de 21 jaar zijn wettelijk verplicht een kopie van een geldige legitimatie te geven aan de docent.

 • Restitutie van door de cursist gemiste lessen is niet mogelijk.

 • Bij ziekte of afwezigheid van de docent wordt er een inhaaldatum voor de les ingepland of voor een vervangende docent gezorgd.

 • Bij keelpijn of (plotselinge) heesheid en/of verkoudheid kan niet veilig worden gewerkt met de stem en is de kans op een blessure of besmetting van anderen groot. Daarom is de leerling in dat geval verplicht de les af te zeggen.

 • Na afloop van de cursus wordt de cursist gevraagd een evaluatieformulier in te vullen.

bottom of page